Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Kannada KN Lao LO Thai TH Vietnamese VI

Addons Bundle for Lumise Product Designer

Thêm đánh giá của bạn

$4.23

Thêm vào danh sách mong muốnĐã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0

$4.23

Giới thiệu Addons Bundle for Lumise Product Designer

Đây là trọn bộ Addons bổ trợ các mẫu thiết kế cho plugin Lumise Product Designer (Plugin giúp bạn thiết kế sản phẩm, ví dụ như áo thun chỉ bằng cách kéo thả, nó đã bao gồm các mẫu thiết kế cơ bản có sẵn). Nhưng với sự hỗ trợ của Addons này, bộ sưu tập mẫu thiết kế sẽ đa dạng hơn rất nhiều

Addons Bundle for Lumise Product Designer

Addons Bundle for Lumise Product Designer

Addons Bundle for Lumise

 • Assign templates for product
 • Background image for design
 • Distress effect
 • Dropbox auto sync
 • Images library plus
 • Tours builder (guide for visitors)
 • My designs (manage by account)
 • Display templates, cliparts (a page display all templates, cliparts for end-users to choose one to start editing)
 • Price discount (New)
 • Printing ruler (New)

Thông tin NPP

 • Không có đánh giá nào!
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
MemberPress Drip – Tags Version

MemberPress Drip – Tags Version

Được bán bởi
$4.23
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
CSS Igniter The Styler WordPress Theme

CSS Igniter The Styler WordPress Theme

Được bán bởi
$4.23
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
LoginPress Login Redirect

LoginPress Login Redirect

Được bán bởi
$4.23
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
WooCommerce Quick View Pro By Barn2

WooCommerce Quick View Pro By Barn2

Được bán bởi
$4.23
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
WP Rich Snippets Software Specs

WP Rich Snippets Software Specs

Được bán bởi
$4.23
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
GeoDirectory Google Analytics

GeoDirectory Google Analytics

Được bán bởi
Free!

Product Enquiry

Report Abuse
Được bán bởi
Addons Bundle for Lumise Product Designer
Addons Bundle for Lumise Product Designer
ViewWP
Logo
Đặt lại mật khẩu
Shopping cart