Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Japanese JA Lao LO Thai TH Vietnamese VI

Smart Cleanup Tools – Plugin for WordPress

Thêm đánh giá của bạn

$4.32

Thêm vào danh sách mong muốnĐã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0

$4.32

Smart Cleanup Tools là một plugin mạnh mẽ, dễ sử dụng để dọn dẹp cơ sở dữ liệu với tổng cộng 37 công cụ dọn dẹp. Với plugin này, bạn có thể xóa dữ liệu không còn được sử dụng hoặc không cần thiết.Ngoài ra, nó có thể giúp bạn khôi phục cơ sở dữ liệu giúp tăng tốc website.

Danh sách các công cụ dọn dẹp (GG translate)

 • Xóa các phiên WooCommerce trong bảng tùy chọn (v4.5)
 • Xóa các bản ghi điều khoản mồ côi (v3.2)
 • Xóa các bản ghi postmeta được lưu trong bộ nhớ cache của oEmbed (v3.1)
 • Xóa bản ghi các mối quan hệ mồ côi (v3.0)
 • Xóa các bản ghi tạm thời đã hết hạn (cũng ở chế độ nhiều trang) (v2.5)
 • Xóa bản ghi bài đăng nháp tự động
 • Xóa các bản ghi bài đăng đã chuyển vào thùng rác
 • Xóa các bản ghi bài đăng bị spam
 • Xóa các bản ghi sửa đổi bài đăng đã xuất bản
 • Xóa các bản ghi sửa đổi các bài đăng bị bỏ sót
 • Xóa các bản ghi nhận xét đã chuyển vào thùng rác
 • Xóa các bản ghi nhận xét bị spam
 • Xóa các bản ghi postmeta mồ côi
 • Xóa các bản ghi meta nhận xét không có
 • Xóa các bản ghi nhận xét mồ côi
 • Xóa bộ nhớ cache của nguồn cấp RSS
 • Xóa các bản ghi meta người dùng trống
 • Loại bỏ các bản ghi tạm thời (cũng ở chế độ nhiều trang)
 • Loại bỏ chi phí cơ sở dữ liệu (cũng trong chế độ nhiều trang)

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
Ultimate Member Private Messages Addon

Ultimate Member Private Messages Addon

Được bán bởi
$4.32
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
AIT Stripe Payments

AIT Stripe Payments

Được bán bởi
$4.32
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
Download Monitor MailChimp Lock

Download Monitor MailChimp Lock

Được bán bởi
$4.32
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
CSS Igniter Hugo Woocommerce Theme

CSS Igniter Hugo Woocommerce Theme

Được bán bởi
$4.32
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
Graph Paper Press Sell Media Access Control
Đã thêm vào danh sách mong muốnĐã xóa khỏi danh sách mong muốn 0
OptinSpin – Fortune Wheel Integrated With WordPress, WooCommerce and Easy Digital Downloads Coupons

Product Enquiry

Report Abuse
Được bán bởi
Smart Cleanup Tools – Plugin for WordPress
Smart Cleanup Tools – Plugin for WordPress
ViewWP
Logo
Đặt lại mật khẩu
Shopping cart